• Our practice specializes in the treatment of all colon, rectal, and anal disorders, from simple to very complex.
• Our professional quality goes hand in hand with personal care. We talk to our patients, discuss treatment options, then formulate a plan-together!
• Our goal is to resolve the issues you have as easily as possible.
• Nuestra práctica se especializa en el tratamiento de todos los trastornos del colon, recto y anal, desde simples hasta muy complejos.
• Nuestra calidad profesional va de la mano del cuidado personal. Hablamos con nuestros pacientes, discutimos las opciones de tratamiento y luego formulamos un plan juntos.
• Nuestro objetivo es resolver los problemas que tenga lo más fácilmente posible.
• Nasza praktyka specjalizuje się w leczeniu wszystkich schorzeń okrężnicy, odbytnicy i odbytu, od prostych po bardzo złożone.
• Nasza profesjonalna jakość idzie w parze z higieną osobistą. Rozmawiamy z naszymi pacjentami, omawiamy opcje leczenia, a następnie wspólnie opracowujemy plan!
• Naszym celem jest jak najłatwiejsze rozwiązanie problemów.

Quick Contact

    Dr. Timothy Heilizer
    Dr. Timothy Heilizer
    Dr. Timothy Heilizer is a fellowship trained and Board Certified Surgeon. He is a fellow of the American Board of Surgeons and a fellow of the American Board of Colon & Rectal Surgeons.